Blacker

Уучлах, өршөөх, мартах, хүлцэх
Ухаанаас илүү ухамсарт минь орших хандлагууд
Уур, гомдлыг, урагшгүй явдлыг бүгдийг нь арилгаж
Унтаад сэрэхэд бодлыг минь цэвэрлэнэ. 
Хүнийг хэрхэн чадах вэ гэж бодохыг хүсээгүйдээ
Хүйтэн сэтгэлд нь хайруулж л байна, гэлээ гээд яах вэ
Хоёр хүний минь нэг нь хохировч нөгөө нь
Хортой бодлоос өөрийгөө чөлөөлж байгаа нь л аз юм. 

No comments: